Themabijeenkomst ‘Voltooid Leven’

Hoe ga je om met een doodswens van iemand met dementie? Wie bepaalt wanneer sprake is van voltooid leven? Deze vragen stonden onder andere centraal tijdens een themabijeenkomst over voltooid leven op 21 juni 2017 van Netwerk Palliatieve Zorg regio Etten-Leur Zundert.

Tijdens deze themabijeenkomst voor zorgprofessionals en mensen die geïnteresseerd zijn in palliatieve zorg werd stilgestaan bij de dilemma’s die er bestaan rondom een doodswens bij mensen met dementie met een euthanasieverklaring en mensen die hun leven voltooid vinden. Het onderscheid tussen deze twee groepen wordt bepaald door het geestelijk functioneren maar de overeenkomst is vaak dat het leven niet meer als zinvol wordt ervaren en dat er een verlangen naar de dood bestaat. De vraag of we daar als maatschappij een oplossing voor hebben en wat de rol van de arts daarbij moet of kan zijn was onderwerp van gesprek aan de hand van stellingen, een artikel vanuit de artsenfederatie KNMG en een interview met een nabestaande van een patiënt  met dementie.

Door het bespreken van de stellingen werd duidelijk dat iedereen, indien mogelijk, voor zichzelf bepaalt wat een zinvol leven is en wat zijn of haar wensen zijn als het einde nadert. Of je daarbij de hulp van anderen, zoals een huisarts, nodig hebt is de vraag maar het tijdig bespreken met je huisarts wat je wensen zijn ten aanzien van beslissingen rondom het levenseinde was geen discussiepunt. Bewustwording dat we moeten streven naar een samenleving waarbij een negatief signaal over ouderdom voorkomen wordt en adequate zorg beschikbaar is voor mensen met een doodswens was daarnaast een van de conclusies. Een nieuwe wet die stervenshulp toestaat bij ‘Voltooid Leven’ is volgens de KNMG onwenselijk maar was in de verkiezingstijd een belangrijk thema. We blijven dit thema ook tijdens de formatie nauwgezet volgen. Voor meer informatie over het standpunt van de KNMG verwijs ik u naar www.medischcontact.nl.

Vanuit het perspectief van PalliaLiefje vinden wij het belangrijk dat mensen zich bewust worden van de problematiek en vooral dat het gesprek gevoerd wordt.

Annemarie den Dulk