Samen dragen geeft kracht

Steun ons

Dankzij bijdragen van donateurs en sponsors kan PalliaLiefje de naamsbekendheid van de stichting verder vergroten en aandacht voor liefdevolle palliatieve zorg nog meer op de kaart zetten.  Hierdoor wordt de levenskwaliteit van mensen met een levensbedreigende aandoening verbeterd en het lijden verlicht.

Draag jij palliatieve zorg ook een warm hart toe? Kun je je vinden in onze missie?

De stichting kun je steunen door:

  • een eenmalige of jaarlijkse financiële bijdrage te doen, een schenking of een legaat.
  • bepaalde middelen te doneren zoals drukwerk of PalliaLiefjes, helpen met inzamelingsacties of activiteiten zoals beursdeelname mogelijk maken.

Organisaties of bedrijven kunnen hun bijdrage financieel of in natura leveren aan het doel van de stichting en daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. In de meeste gevallen zijn sponsorgelden aftrekbaar van de winst van een bedrijf.

Bankrekening van de Stichting PalliaLiefje: NL35 INGB 0006 5291 39

Meer informatie? Neem contact met ons op via: info@pallialiefje.nl

Direct doneren via iDEAL

Bedrag

Als je leeft moet je met het leven bezig zijn en niet met de dood.

(Karel Appel)