Samen dragen geeft kracht

Wat is palliatieve zorg?

Definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, 2002:

“Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.”

Bij palliatieve zorg:

  • is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden;
  • is de dood een normaal en natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
  • is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten;
  • worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd benaderd;
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven;
  • is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met eigen rouwgevoelens;
  • wordt, indien nodig, vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan alle noden van patiënten en naasten tegemoet kan worden gekomen, indien nodig ook na het overlijden van de patiënt (ondersteuning bij verliesverwerking);

Palliatieve zorg wordt vaak in verband gebracht met het levenseinde, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Soms speelt het al vroeg in het ziekteverloop een rol naast levensverlengende therapieën zoals chemo- en radiotherapie.

Lees hier meer over feiten en fabels over palliatieve zorg.

Mensen sterven maar één keer, laten we dat dan zo goed mogelijk doen.
Langer leven is niet de enige prioriteit, een goed leven is de grootste prioriteit.

(Atul Gawande)