Samen dragen geeft kracht

vrijwilligers dragen het PalliaLiefje symbool uit

Vrijwilligers

Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel iemand met een levensbedreigende aandoening zoals kanker of hartfalen. Je zou graag helpen, maar wat kan je doen? Stichting PalliaLiefje vindt het belangrijk dat er een gesprek op gang komt; dat we vrij en open over de ziekte en misschien wel het naderende levenseinde kunnen praten.

Om dit doel te bereiken zijn we grotendeels afhankelijk van vrijwilligers.

Wil je mee helpen om onze boodschap uit te dragen?

Je kunt je voor kortere of langere tijd inzetten voor onze stichting.

Heb je ervaring in de zorgsector of in de communicatie of marketing?

Neem dan contact op via info@pallialiefje.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Denk iets goeds, denk iets lekkers, denk iets geks, of nog iets gekkers. Denk iets aardigs, denk iets liefs, maar hoe dan ook iets positiefs.

((Toon Hermans)