Samen dragen geeft kracht

Oprichting

In december 2013 vierde het netwerk Palliatieve Zorg in de regio Bergen op Zoom-Roosendaal-Tholen haar 10-jarig jubileum. Om mensen de kans te geven het netwerk te steunen is die avond het “PalliaLiefje”  als armsieraad verkocht. Deze verkoop bleek zo’n succes dat in 2014 de Stichting PalliaLiefje werd opgericht. Het PalliaLiefje wordt als symbool ingezet voor het gesprek over liefdevolle palliatieve zorg. Jolanda Roelands is een van de grondleggers van PalliaLiefje. In 2018 heeft ze haar werkzaamheden voor de stichting beëindigd.

   Visie

Elk mens, jong of oud, kan een levensbedreigende aandoening zoals kanker krijgen. De laatste levensfase komt dan ineens dichtbij. Wat is voor jou belangrijk in die laatste fase? Een moeilijke, maar belangrijke vraag om te beantwoorden. Daarvoor is het essentieel dat je weet welke keuzes er nog mogelijk zijn. Ook al worden de mogelijkheden van palliatieve zorg niet altijd besproken door zorgprofessionals. We hopen dat hier verandering in komt. Met de boodschap “We kunnen u niet genezen, maar we laten u niet in de steek” ontstaat er ruimte voor een gesprek tussen de zieke persoon en de zorgprofessional waarin wensen en behoeften besproken kunnen worden. Zo kan samen gezocht worden naar comfort en de best mogelijke symptoombestrijding.

Missie

Stichting PalliaLiefje streeft ernaar dat mensen al in een vroeg stadium samen met hun naasten en zorgverleners praten over de mogelijkheden van palliatieve zorg. Deze zorg is gericht op het voorkomen en verlichten van lijden en verbetert daarmee de kwaliteit van leven.

Kernwaarden

We staan voor laagdrempelige, open en eerlijke communicatie over de verschillende mogelijkheden die er nog zijn in het behandeltraject voor mensen met een levensbedreigende aandoening. Door samen te praten of stil te staan bij de mogelijkheden van palliatieve zorg, hoeft de zieke mens het lijden niet alleen te dragen. Een liefdevolle benadering met respect voor de wensen van de persoon vinden wij erg belangrijk. Kwaliteit van leven staat steeds voorop.

Soms komen herinneringen stiekem uit mijn ogen, en rollen over mijn wangen.