Samen dragen geeft kracht

Het bestuur

Annemarie den Dulk

Voorzitter

Annemarie is ruim 20 jaar Specialist Ouderengeneeskunde en werkt als hospice-arts in hospice Marianahof in Etten-Leur. Tijdens haar studie maakte ze van dichtbij mee dat er voor veel patiënten en zorgprofessionals nog steeds een groot taboe rust op praten over de laatste levensfase en de naderende dood. Annemarie ervaart elke dag weer dat liefdevolle palliatieve zorg zoveel kan betekenen voor de patiënt en zijn naasten. “Doordat mensen durven te praten over het naderende einde, begeleiding krijgen en hun klachten adequaat behandeld worden, ontstaat er vaak ruimte voor het nog samen kunnen beleven van mooie momenten en aandacht voor het naderende afscheid.” Annemarie draagt graag haar steentje bij aan PalliaLiefje. Sinds 2017 is ze voorzitter van de stichting.

Ellen van de Weijde

Bestuurslid

Ellen begon haar loopbaan als psychiatrisch verpleegkundige en is werkzaam geweest bij Slachtofferhulp Nederland. Inmiddels werkt ze zo’n zes jaar als regiocoördinator bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) West-Brabant & Tholen. Ze is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Bekendheid geven aan het mooie werk wat de vrijwilligers doen is een van haar belangrijkste taken. Ook verzorgt ze de introductietrainingen. Volgens Ellen hoort de dood bij het leven: “We worden geboren en gaan weer dood. Als je te horen hebt gekregen dat genezing niet meer mogelijk is, dan is het heel belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden over alle mogelijkheden die er zijn. Zo kun je nadenken over wat bij jou past.“ Ze draagt graag haar steentje bij aan de stichting.

Meta Vrijhoef

Secretaris

Meta werkt sinds 2008 in de gezondheidszorg. Eerst als projectleider, informatiebeveiliger en adviseur marketing, nu als lid van het Brave InnovatieTeam in het Bravis ziekenhuis. Daarnaast is ze programmamanager bij het Regionaal Platform Dementieondersteuning in West-Brabant. In 2014 werkte ze als projectleider voor het Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen en heeft daar onder meer de werkgroep paramedici in de palliatieve zorg opgericht. Samen met de vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) van West-Brabant en Tholen heeft Meta aan de wieg gestaan van Café Doodgewoon. In 2017 overleed haar vader aan kanker na een kort ziekbed. Sinds Meta zich voor PalliaLiefje inzet, is ze zich bewuster van het belang om stil te staan bij wat je wensen zijn als je ongeneeslijk ziek bent.

Mariella de Jonge

Penningmeester

Degene die valt en weer opstaat, is zoveel sterker dan degene die nooit gevallen is.