Samen dragen geeft kracht

Het bestuur

Ellen van de Weijde

Voorzitter

Ellen begon haar loopbaan als psychiatrisch verpleegkundige en is werkzaam geweest bij Slachtofferhulp Nederland. Inmiddels werkt ze zo’n zes jaar als regiocoördinator bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) West-Brabant & Tholen. Ze is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie. Bekendheid geven aan het mooie werk wat de vrijwilligers doen is een van haar belangrijkste taken. Ook verzorgt ze de introductietrainingen. Volgens Ellen hoort de dood bij het leven: “We worden geboren en gaan weer dood. Als je te horen hebt gekregen dat genezing niet meer mogelijk is, dan is het heel belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden over alle mogelijkheden die er zijn. Zo kun je nadenken over wat bij jou past.“ Ze draagt graag haar steentje bij aan de stichting.

Petra Verhoeff

Secretaris

Zij heeft altijd veel met mensen gewerkt in allerlei vormen, zoals lesgever en gesprekspartner in verschillende omstandigheden. Petra was vanaf jeugdige leeftijd al open over veel onderwerpen dat het voor sommige mensen soms ongemakkelijk werd. Ook daarom is het praten over de palliatieve zorg zo belangrijk en wil ze hier graag een bijdrage aanleveren. Het openen van deuren om met dit deel van het leven ook vertrouwelijker om te kunnen gaan. Het voorkomt veel ongemakkelijke situaties en kan veel rust en lucht geven

Annemarie den Dulk

Bestuurslid

Annemarie is ruim 20 jaar Specialist Ouderengeneeskunde en werkt als hospice-arts in hospice Marianahof in Etten-Leur. Tijdens haar studie maakte ze van dichtbij mee dat er voor veel patiënten en zorgprofessionals nog steeds een groot taboe rust op praten over de laatste levensfase en de naderende dood. Annemarie ervaart elke dag weer dat liefdevolle palliatieve zorg zoveel kan betekenen voor de patiënt en zijn naasten. “Doordat mensen durven te praten over het naderende einde, begeleiding krijgen en hun klachten adequaat behandeld worden, ontstaat er vaak ruimte voor het nog samen kunnen beleven van mooie momenten en aandacht voor het naderende afscheid.” Annemarie draagt graag haar steentje bij aan PalliaLiefje. Sinds 2017 is ze voorzitter van de stichting.

Leanne Otto

Bestuurslid

Leanne begon haar loopbaan als verpleegkundige en heeft in diverse ziekenhuizen in de regio gewerkt. Inmiddels werkt ze bijna 15 jaar in de palliatieve zorgverlening. Zij heeft 11 jaar geleden Hospice de Markies in Bergen op zoom opgezet en is hier momenteel nog als locatiemanager aan verbonden. Daarnaast heeft zij in de 15 jaar 4 jaar gewerkt als netwerk coördinator Palliatieve Zorg in de regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen. Leanne draagt verder zorg voor het Palliatief Consultatie Team van St. TanteLouise en coördineert de activiteiten bij Inloop huis het Getij. Leanne heeft in haar werk veel te maken met leven en dood. Zij zou iedereen willen meegeven, praat samen over ziek zijn en de weg naar de laatste levensfase. Wat zou je zelf willen als je in deze situatie terecht komt? Dat kan een hoop rust geven. Leanne draagt graag haar steentje bij aan Pallialiefje.

Ruben Reyerse

Bestuurslid

Hij is in het dagelijks leven is hij ( financieel) interimmanager en woonachtig in Bergen op Zoom. Naast een gezin met 2 “puber” kinderen en werken heeft Ruben tijd om zich actief in te zetten in het vrijwilligerswerk. Hij is als vrijwilliger actief in de jeugdcommissie bij Zwem en Waterpolovereniging de Krabben, bestuurslid bij de Bergse Reddingsbrigade, aangesloten bij Vrienden van Hospice de Markies en sinds 2021 ook als penningmeester aangesloten bij onze stichting Pallialiefje. Met de overgebleven tijd is Ruben te vinden in de sportwereld waar hij graag deelneemt aan crossfit, of de fiets pakt om te mountainbiken of gravelbiken.

Degene die valt en weer opstaat, is zoveel sterker dan degene die nooit gevallen is.