Samen dragen geeft kracht

Oprichting

In 2014 werd de Stichting PalliaLiefje opgericht.

PalliaLiefje vindt het belangrijk dat mensen met een levensbedreigende aandoening al in een vroeg stadium met hun naasten en zorgverleners praten over de mogelijkheden van palliatieve zorg in het behandeltraject.

Bestuur

De Stichting PalliaLiefje is een non-profit organisatie.

De bestuursleden hebben zich verbonden aan de missie van PalliaLiefje.

Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

tante Amalia

Informatie over tante Amalia waar de sieraden gemaakt worden.

Vrijwilligers

Stichting PalliaLiefje is nergens zonder haar vrijwilligers.

Draag jij palliatieve zorg ook een warm hart toe en wil je een steentje bijdragen?

Het hele leven is nodig om te leren leven en te leren sterven.

((Seneca)