Onze vrijwilligers

De vier vrijwilligers van het Kennis-en Informatiecentrum Palliatieve Zorg (KIPZ) van Avoord in Etten-Leur verrichten indien nodig hand-en spandiensten voor PalliaLiefje. Wanneer er een bestelling armbandjes of speldjes de deur uit moet dan zijn zij bereid te helpen. Dat doen zij op de middagen dat zij op het kenniscentrum zijn en ze komen zelfs extra als dat nodig is. Ondanks het feit dat zij primair op het kenniscentrum aanwezig zijn om bezoekers te woord te staan, een rondleiding te geven in Hospice Marianahof of een workshop te organiseren op het gebied van palliatieve zorg, zijn wij erg blij dat ze ook voor PalliaLiefje beschikbaar zijn om samen Palliatieve Zorg nog meer onder de aandacht te brengen!

v.l.n.r.: Marion van Oerle, Hermie Derks, Henny Nooyens, Nel Zonligt