Samen dragen geeft kracht

palliatief uitgebeeld in ster symbool

Mogelijkheden palliatieve zorg

Thuis

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen thuis willen sterven. Dit is zeker mogelijk. Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. Naast thuiszorg kunnen mensen van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) ondersteuning bieden om deze laatste periode zo comfortabel mogelijk door te brengen. De vrijwilligers brengen rust en ondersteunen in de zorg die mantelzorgers zelf geven. Steeds meer zorgorganisaties hebben ook een ‘hospicethuisteam’ dat zorg aan huis levert voor mensen in de laatste levensfase.

Hospices

Een hospice, ook wel hospitium of bijna-thuis-huis genoemd, is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale palliatieve zorg heeft gespecialiseerd. Bij mensen die ongeneeslijk ziek en in een vergevorderd stadium van hun ziekte zijn, probeert men het lijden zo veel mogelijk te beperken en te verzachten door afgestemde zorg.

Er bestaan verschillende soorten hospicezorg. Zo zijn er ‘Bijna-thuis huizen’, waar continu vrijwilligers aanwezig zijn. In de High-Care hospice is 24 uur per dag medische zorg aanwezig. Daar kan men ook ziekenhuis-verplaatste zorg uitvoeren. In verpleeghuizen zijn specialistische units voor palliatieve zorg opgezet. Er bestaan ook kinderhospices.

Wil je weten of er hospices bij jou in de buurt zijn? Kijk op Zorgkaart Nederland

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Deze zorg wordt niet alleen thuis en in hospices geboden, maar ook steeds vaker in zorginstellingen waar mensen al een tijd wonen wegens hun zorgbehoefte. Kijk voor meer informatie op: https://www.vptz.nl

Meer informatie over palliatieve zorg in jouw regio is te vinden op:

Netwerk Palliatieve Zorg
Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg

 

Als ik later oud ben, kom jij dan voor mij zorgen….