Goed nieuws: meer geld voor de palliatieve zorg

Het kabinet stelt vanaf dit jaar vier miljoen extra beschikbaar voor palliatieve terminale zorg. Dit is nodig, omdat hospices de afgelopen jaren in de financiële problemen kwamen door de toenemende vraag naar palliatieve zorg.

De vier miljoen euro extra wordt beschikbaar gesteld via de subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg. De subsidie wordt gebruikt voor het inzetten van vrijwilligers bij de palliatieve zorg thuis, in hospices en in verpleeghuizen. Voor de meeste hospices is de subsidie een belangrijke inkomstenbron naast eigen bijdragen van cliënten en giften van derden. De verhoging van het budget wordt gefinancierd vanuit de extra impuls voor palliatieve zorg die in het regeerakkoord is opgenomen. Hospices en andere organisaties die vrijwilligers inzetten voor palliatieve zorg kunnen nog dit jaar van de extra subsidie gebruik maken.

Lees het hele bericht op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/03/07/4-miljoen-extra-voor-hospices