Drie zaken die elke arts moet weten over palliatieve zorg.

Patiënten met een ernstige ziekte krijgen niet altijd de hulp die ze nodig hebben om alle symptomen van hun ziekte te bestrijden. Kennis over en de ontwikkeling van de vaardigheden van medewerkers in gezondheidszorgteams kunnen verbeterd worden.

Specialisten op het terrein van palliatieve zorg zijn expert in het helpen van patiënten en hun familieleden bij het verlichten van de symptomen, pijn en stress van een ernstige ziekte. Ondanks dit schijnbaar smalle gebied, zijn de doelstellingen van de palliatieve zorg slechts haalbaar wanneer alle leden van het zorgteam, goed op de hoogte zijn.

Hier zijn drie standpunten over palliatieve zorg die alle artsen moeten begrijpen.

  1. Palliatieve zorg is niet alleen voor de stervenden.

De overgrote meerderheid van volwassenen die ondervraagd werden, – ongeveer 80% – geeft toe dat ze niet weten wat palliatieve zorg is, aldus R. Sean Morrison, MD, directeur van het Hertzberg Palliatieve Zorg Instituut aan het Mount Sinaï Ziekenhuis in New York City en directeur van het Nationale Palliatieve Zorg Research Center.

“Als je dezelfde vraag aan artsen stelt, zeggen ze dat ze weten wat het is, maar ze interpreteren het verkeerd, omdat ze het op een lijn stellen met ‘een hospice’ of met ‘het einde van het leven’.”

Palliatieve zorg omvat veel meer dan de zorg tijdens de laatste levensfase van een patiënt.

Toch zijn artsen in het algemeen bang, dat patiënten of familieleden een verwijzing naar palliatieve zorg verkeerd zullen interpreteren, zegt Mohana Karlekar, MD, medisch directeur palliatieve zorg aan het Vanderbilt University Medical Center in Nashville, TN.

“Ik leg aan patiënten en families uit dat palliatieve zorg gericht is op de zorg voor mensen met een ernstige ziekte die in elke fase in hun leven kan voorkomen”, zegt ze.

“Sommige mensen worden met palliatieve zorg geconfronteerd na een eerste diagnose, anderen nadat ze al enige tijd onder behandeling zijn, terwijl voor weer andere mensen deze zorg krijgen wanneer ze einde van het leven nadert.”

Palliatieve zorg betekent maximaliseren van de kwaliteit van leven voor een patiënt door symptoombeheersing, en het ontwikkelen van een zorgplan dat past bij de wensen van een patiënt. Palliatieve zorg kan ook als een verlichting worden overwogen voor patiënten die hospice verpleging krijgen.

  1. Palliatieve zorg komt vaak te laat, of helemaal niet.

Er is geen universele, gestandaardiseerde methode voor het concreet vaststellen van problemen die tot een beslissing tot palliatieve zorg kunnen leiden, bij moeilijk beheersbare pijn, herhaalde ziekenhuisopnames of verzorging die ten einde raad is. Daarom krijgen patiënten dit soort hulp (als deze al beschikbaar is) meestal in een later stadium van het zorgtraject dan noodzakelijk is.

“Op dit moment, hangt toegang tot palliatieve zorg bijna volledig af van de behandelend arts en zijn beoordeling omtrent een doorverwijzing”, zegt Diane Meier, MD, FACP, professor in de geriatrie en palliatieve geneeskunde aan de School of Medicine op de Mount Sinaï in New York, NY .

“Als uw behandelende arts u niet doorverwijst, zal er bijna zeker geen toegang tot palliatieve zorg zijn”, zegt Meier, die ook directeur is van het Centrum voor Palliatieve Zorg, dat middelen en training aanbiedt voor palliatieve zorg.

Een andere barrière tot palliatieve zorg is het ongemak dat medici, die geen training op dit terrein gehad hebben, voelen, merkt Karlekar op.

“We proberen een cultuurverandering tot stand te brengen, waardoor iedereen begrijpt dat doelgerichte communicatie belangrijk is, en dat gesprekken over palliatieve zorg plaatsvinden gedurende een ziektetraject, niet alleen aan het einde van het leven. Op deze manier kan de planning van de behandeling beter afgestemd worden op de doelstellingen van een individu. ”

  1. Alle artsen moeten basiskennis hebben van palliatieve zorg.

Er is een tekort aan palliatieve zorg teams in de Verenigde Staten.

Om dit probleem aan te pakken, pleiten experts voor een betere tussentijdse training in palliatieve zorgvaardigheden, zoals communicatie en pijnbestrijding, voor alle artsen. Vanderbilt, bijvoorbeeld, heeft een reeks cursussen in deze vaardigheden voor zijn verpleegkundigen en verzorgenden gemaakt.

Het opleiden van het huidige personeelsbestand is net zo belangrijk voor de gezondheidszorg als uitbreiden van formele palliatieve zorg programma’s, aldus Morrison. Bovendien, kan iedereen die betrokken is bij patiëntenzorg van deze vaardigheden profiteren.

“Als je 35 bent en je wordt opgenomen met een longontsteking, zou je willen dat iedereen in het team dat belast is met je verzorging, weet hoe om te gaan met de behandeling van kortademigheid,” zegt hij.

Debra Beaulieu is de Senior Editor Artsen voor HealthLeaders Media.

(vertaling Hubert Hendriks)

Website PalliaLiefje: https://www.pallialiefje.nl