Elk mens, jong of oud, kan een levensbedreigende aandoening zoals kanker krijgen. De laatste levensfase komt dan ineens dichtbij. Wat is voor jou belangrijk in die laatste fase? Een belangrijke, maar moeilijke vraag om te beantwoorden. Daarvoor is het essentieel dat je weet welke keuzes er nog mogelijk zijn. Ook al wordt de mogelijkheid van het inzetten van palliatieve zorg niet altijd besproken door zorgprofessionals.

Stichting PalliaLiefje streeft ernaar dat mensen al in een vroeg stadium samen met hun naasten en zorgverleners praten over de mogelijkheid van palliatieve zorg. Deze zorg is gericht op het voorkomen en verlichten van lijden en verbetert daarmee de kwaliteit van leven.

Om ons doel te bereiken gaan we met diverse mensen in gesprek over palliatieve zorg. Zo bemensen we stands bij congressen, symposia en open dagen van hospices. Daarnaast verkopen wij sieraden met het PalliaLiefje als symbool voor het gesprek over liefdevolle palliatieve zorg. Het PalliaLiefje biedt een mooie aanleiding om het gesprek aan te gaan: Samen dragen geeft kracht.

Wil je op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Volg ons dan op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Webshop

Kies hier je eigen PalliaLiefje.

Laat daarmee zien dat ook jij liefdevolle palliatieve zorg belangrijk vindt.

Zorg dat een ongeneeslijke zieke weet welke keuzes er zijn in de behandeling.

Hulp en informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden op het gebied van de palliatieve zorg?

Advies over de verzorging van een naaste?

Waar je hulp kan vragen?

Hier vind je informatie die je op weg helpt.

Steun ons

Stichting PalliaLiefje zou nergens zijn zonder vrijwilligers.

Dankzij de inkomsten van gulle gevers realiseren wij onze doelstellingen.

Wij hebben je hulp hard nodig!